Röntgen

Hanketeade

Seoses tootmisvõimsuse ja efektiivsuse suurendamisega kuulutab Höhle OÜ välja alljärgneva hanke:

Täiendava informatsiooni saamiseks ja selgituste küsimiseks palume end registreerida hankele Riigihangete Registris (viitenumber 262400) https://riigihanked.riik.ee/.

Projekti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist (projekt nr 2014-2020.4.03.19-0532).

Tegemist ei ole hankijaga riigihangete seaduse tähenduses. Hanke läbiviimisel järgitakse riigihangete seaduse § 3 üldpõhimõtteid.

 

 

Call for tenders

In association with increasing the capacity and effectiveness of its production Höhle OÜ hereby announces the following tender:

For additional information, please register to the tender in the Estonian E-Procurement Register (reference number 262400) https://riigihanked.riik.ee/.

The project is being supported by the European Regional Development Fund (project number 2014-2020.4.03.19-0532).

This is not a public procurement defined by the Public Procurement Act. However, the tender process follows the principles of the Estonian Public Procurement Act § 3.