HÖHLE toodab valguskaablite paigaldamiseks vajalikke mikrotorusid

HÖHLE toodab fiiberoptiliste kaablite paigaldamiseks vajalikke mikrotorusid.
Fiiberoptilised kaablid, tuntud ka kui valguskaablid, on tulevikukindel lahendus ülikiire andmesidevõrgu rajamisel.

Slider image
Slider image
Slider image
Slider image

Just valguskaablitel põhinev lairibavõrk on asendamatu üha suureneva infovoo edastamisel – vastuvõtmisel ning selle kvaliteedi parandamisel, tulevikutehnoloogiate kasutamisel ja seeläbi elustandardi tõstmisel. Sellise sidevõrgu olemasolu parandab info ja teenuste, aga ka meelelahutuse kaasaegset kättesaadavust kõigis sidevõrgu geograafilistes punktides ühetaoliselt, seda nii üksikisiku kui ettevõtluse tasandil – paraneb inimeste elukvaliteet, ettevõtlustingimused muutuvad konkurentsivõimelisemaks. 

Meie aitame oma tegevusega sellele kaasa.

PROJEKT „HÖHLE OÜ RESSURSITÕHUSUSE INVESTEERING” SAI EUROOPA REGIONAALARENGU FONDIST TOETUST.

Projekti raames soetatakse kaks uut tootmisliini koos tooraine etteandega ja vajalike abiseadmetega. Projekti raames saab ettevõte võimekuse kasutada tootmisjääki mitmekihilistes toodetes ning kasvatatakse toodangumahtu. 

Projekti eesmärk ja tulemus 

Projekti eesmärk on kasvatada ettevõtte toodangumahte ning teha tootmisprotsess efektiivsemaks. Projekti tulemusena antakse sekundaarsest graanulist toodangule suurem lisandväärtus läbi mitmekihiliste toodete, kus välimised kihid on esmasest graanulist. Mitmekihilise toodangu tootmine võimaldab tootmisjääke kasutades suurendada olulisel määral toodangumahtu andes ka tootmisjäätmetest toodangule kõrgema väärtuse. 

Toetuse summa (EUR) 

1 439 136,07