Tooted

Hanketeade
Seoses tootmisvõimsuse ja efektiivsuse suurendamisega kuulutab Höhle OÜ välja alljärgneva hanke:
• Universaalne katseseade PE-torude tõmbetugevuse, survetesti ja paindeomaduste katsetamiseks (pakkumuse esitamise tähtaeg 21.01.2021 15:00 GMT +2, tööd peavad olema teostatud kuue kuu jooksul lepingu sõlmimisest).
Täiendava informatsiooni saamiseks ja selgituste küsimiseks palume end registreerida hankele Riigihangete Registris (viitenumber 231219) https://riigihanked.riik.ee/.
Projekti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist (Projekt nr 2014-2020.4.03.19-0532).

Tegemist ei ole hankijaga riigihangete seaduse tähenduses. Hanke läbiviimisel järgitakse riigihangete seaduse § 3 üldpõhimõtteid.


Call for tenders
In association with increasing the capacity and effectiveness of its production Höhle OÜ hereby announces the following tender:
• Universal Testing Machine for testing tensile, compression and bending properties of PE pipes (tender offer submitting deadline 21.01.2021 15:00 GMT +2 (Estonian time), delivery must be completed in 6 months from signing the contract).
For additional information, please register to the tender in the Estonian E-Procurement Register (reference number 231219) https://riigihanked.riik.ee/.
The project is being supported by the European Regional Development Fund (Project number 2014-2020.4.03.19-0532).
This is not a public procurement defined by the Public Procurement Act. However, the tender process follows the principles of Public Procurement Act § 3.